Collegium.pl

Sternik Motorowodny

Cel kursu

Sternik motorowodny - patent uprawniający do: prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81,6 KM) po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej. 
Przydatny on jest nie tylko miłośnikom motorówek, ale także nurkom, ratownikom, wędkarzom, żeglarzom.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Warunki formalne

  • ukończony 12 rok życia;
  • ukończenie szkolenia na stopień sternika motorowodnego;
  • zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego  

Wymagane dokumenty

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu i nadanie patentu;
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa;
  • jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa;
  • jedno zdjęcie.


Jesteś tutaj »
Collegium SZCZECIN

ul. Orawska 1
70-131 Szczecin
tel. 666 29 09 09
info@collegium.pl
Collegium STARGARD

Os. Zachód B15
73-110 Stargard Szczeciński
tel. kom. 602 660 599
stargard@collegium.pl
Collegium ŚWINOUJŚCIE

Żeromskiego 62 
72 - 600 Świnoujście
tel. kom. 603 997 333
swinoujscie@collegium.pl
Copyright (C) 2010 Collegium.pl. Wszelkie prawa zastrzezone.