Edukacja dla bezpieczeństwa - wyjazd szkoleniowy

Moryń 6 dni - oferta z dofinansowaniem

 

Terminy 2022/2023

Turnus 1 13.11 - 18.11.2022  
Turnus 2 20.11 - 25.11.2022  
Turnus 3 27.11 - 02.12.2022  
Turnus 4 04.12 - 09.12.2022  
Turnus 5 11.12 - 16.12.2022  
Turnus 6 18.12 - 23.23.2022  
Turnus 7 08.01 - 13.01.2023  
Turnus 8 15.01 - 20.01.2023  
Turnus 9 22.02 - 27.01.2023  
Turnus 10 05.03 - 10.03.2023  
Turnus 11 12.03 - 17.03.2023  
Turnus 12 19.03 - 24.03.2023  
Turnus 13 26.03 - 31.03.2023  
Turnus 14 02.04 - 07.04.2023  
Turnus 15 16.04 - 21.04.2023  
Turnus 16 23.04 - 28.04.2023  

Zakwaterowanie

TEMPLEA to Park Edukacji znajdujący się na dawnej warownej wyspie. Około 1000 lat temu na pogańskim grodzisku mogło tu istnieć miejsce kultu, które zostało przebudowane na zamek z kwadr kamiennych. Historia tego miejsca przeplata się  z opowieściami o templariuszach, joannickim komturze i rycerzach rozbójnikach.  Jest to miejsce pełne tajemnic, położone w oddaleniu od miasta, otoczone wodami Jeziora Morzycko. Templea to jednocześnie specjalistyczna placówka oświatowa, która jako dom wczasów dziecięcych zarejestrowana jest w ewidencji Starostwa w Gryfinie. Realizowane tu programy edukacyjne są zgodne z podstawą programową w oparciu o przestrzenie edukacyjne w zakresie lekcji historii z cyklu dziedzictwo kulturowe regionu. Zaplecze rekreacyjno - sportowe pozwala na realizację treści edukacyjnych ścieżek prozdrowotnych wspierających procesy wzmacniania kondycji psychofizycznej, a autorskie symulatornie, rescuelab oraz przestrzenie do ćwiczeń praktycznych umożliwiają w atrakcyjny sposób realizowanie w całości nowego programu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
Na terenie Parku Edukacyjnego TEMPLEA znajduje się:

 • zabytkowe grodzisko z ruinami zamku rycerskiego,
 • restauracja, parking,
 • sala konferencyjna z parkietem i lustrami dla grup tanecznych, sala dyskotekowa, sala warsztatowa, sala kominkowa,
 • miejsce do kąpieli, sprzęt wodny (katamaran elektryczny, kajaki, rowery wodne),
 • boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, 2 korty tenisowe),
 • stanowiska strzelnicze, park linowy,
 • strefa gier: stoły do ping-ponga, billard, piłkarzyki,
 • miejsca biesiadne, miejsce na ognisko i plac zabaw.

Zakwaterowanie w parterowych budynkach murowanych.
Pokoje ogrzewane, 5 osobowe z łazienką i wc.
Opis ośrodka ze zdjęciami: www.szafir-moryn.pl.
Adres: ul. Jeziorna 8, 74-503 Moryń, www.szafir-moryn.pl

Zobacz CKW Szafir.

Wyżywienie

Wyżywienie całodzienne w restauracji ośrodka (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Pierwszy posiłek - kolacja, ostatni - śniadanie.

Dojazd

We własnym zakresie

Cena

6 dni

680 zł/osobę

Park Edukacji TEMPLEA jest placówką oświatową przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży (dom wczasów dziecięcych).
Jej celem jest:

 • organizowanie i prowadzenie kształcenia dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i uzupełnianie tego kształcenia, połączonego
  z jednoczesnym wspieraniem fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej wychowanków,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w domu wczasów dziecięcych wnoszą opłatę wyłącznie za wyżywienie i zakwaterowanie. Realizacja programu przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorską, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, pomoce dydaktyczne, sprzęt edukacyjny i sportowy, dyplomy i pamiątki dla uczestników oraz koszty wychowawcy klasowego (jeden opiekun na klasę gratis) pokrywa  subwencja oświatowa. Oferta dostępna jest dla co najmniej 40 osób na turnusie.

Przykładowy program zajęć

Dzień 1 (Niedziela)  
17.00 - 18.00  Przyjazd i zakwaterowanie
18.30 Kolacja
19.30 - 21.30 Warsztaty symulacyjne wprowadzające do bloku zajęciowego związanego z bezpieczeństwem państwa i przygotowaniem do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). Przydzielenie ról do przygotowywanych symulacji zdarzeń masowych i mnogich związanych z funkcjonowaniem państwa i systemów bezpieczeństwa w zdarzeniach kryzysowych tj. atak jądrowy, skażenie chemiczne, biologiczne, pożar, lokalne podtopienia/powódź, trzęsienie ziemi/katastrofa budowlana, terroataki i cyberatak.
Dzień 2 (Poniedziałek)  
8.30 Śniadanie
10.00 - 13.00 Edukacja obronna. Scenariusze zdarzeń związane z sytuacjami zagrożenia działaniami wojennymi. Zasady przetrwania z wykorzystaniem dostępnych środków związane z brakiem snu, wody i pożywienia, oraz trudnych czynników atmosferycznych oraz radzenie sobie ze  stresem i paniką. Szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem: broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (paintball), z wykorzystaniem strzelnicy laserowej (składanie i rozkładanie broni, cele ruchome i nieruchome, symulacje rozgrywek strzeleckich, symulacja zdarzenia związanego z terroatakiem, zasada zachowania się w sytuacji zagrożenia przy użyciu akronimu uciekaj, schowaj się, walcz).
13.30 Obiad
15.00 - 18.00 Certyfikowany kurs podstawowych zbiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem Rescuelaba (każdy uczeń ćwiczy na swoim manekinie szkoleniowym, komputerowy pomiar skuteczności akcji). Różnice techniczne w prowadzeniu akcji na fantomach dziecięcych oraz niemowlęcych. Ćwiczenia praktyczne z zadławienia (specjalne kamizelki edukacyjne), pozycji bezpiecznej oraz ćwiczenia w scenkach z użyciem defibrylatora (AED). Symulacje zdarzeń związane z utonięciem oraz zatruciem.
18.30 Kolacja
19.30- 21.30 Warsztaty symulacyjne  zdarzeń mnogich i masowych. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych, drogi ewakuacyjne w szkole. Zasady zachowania się podczas ewakuacji ludności i środków materiałowych. Systemy informatyczne związane z ostrzeganiem.
Dzień 3 (Wtorek)  
8.30 Śniadanie
10.00 - 13.00 Praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy z użyciem podstawowych apteczek domowych i apteczek standaryzowanych normami DIN. Unieruchamianie złamań kości długich, zwichnięć i skręceń stawów, zakładanie opatrunków osłaniających, uciskowych, stabilizujących, przenoszenie poszkodowanych z urazem kręgosłupa, metody ewakuacji poszkodowanych. Działania z oparzeniami, wstrząsami, zatruciami, ukąszeniami, użądleniami, udarem słonecznym oraz wychłodzeniem (lawiny i intensywna śnieżyca) Zabezpieczanie masywnych krwotoków z użyciem stazy taktycznej, i opaski improwizowanej.
13.30 Obiad
15.00 - 18.00 Ratownictwo wodne. Praktyczny warsztat posługiwania się sprzętem ratowniczym (liny, koła, rzutki, pasy ratownicze, tratwa ratunkowa, indywidualne środki ochrony). Udzielanie pomocy na obszarach wodnych poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym. Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wodnego oraz przygotowywanie domowego planu powodziowego. Przygotowanie zabezpieczenia w postaci wału powodziowego, wyposażenia domu, ewakuacji oraz zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność. Testy przetrwania w wodzie i „pływam w ubraniu”.
18.30 Kolacja
9.30 - 21.30 Warsztat z cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym. Zasady identyfikacji podstawowych zagrożeń cyberbezpieczeństwa (scenki rodzajowe, ćwiczenia w określonych rolach -  współdziałanie układu militarnego z podmiotami układu pozamilitarnego).
Dzień 4 (Środa)  
8.30   Śniadanie
10.00 - 11.30 Obrona cywilna. Symulacje zdarzeń z określonymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego, ONZ oraz obrony cywilnej funkcjonującej w RP.
11.30 - 13.00 Wizyta w ochotniczej straży pożarnej z prezentacją funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.
13.30 Obiad
15.00 - 16.30 Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. Symulacja zdarzenia z wykorzystaniem znaków substancji toksycznych na pojazdach i budowlach, zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry, sposobami zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami, indywidualnego pakietu przeciwchemicznego i radioochronnego. Poznanie zabiegów specjalnych i sanitarnych (odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja).
16.30 - 18.00 Symulacja zdarzeń mnogich i masowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi (poszkodowany pieszy, rowerzysta, kierowca).  Zasady współpracy ze służbami. 
18.30 Kolacja
19.30 - 21.30 Warsztaty symulacyjne przygotowujące do symulacji zdarzeń mnogich i masowych – kontynuacja.

Dzień 5 (Czwartek)  
8.30 Śniadanie
10.00 - 13.00 Zaliczenie przedmiotu cz.1 - symulacja zdarzenia masowego obejmująca: alarmowanie, poszukiwania poszkodowanych, udzielanie pomocy, poprawnej komunikacji ze służbami w postaci obsługi radiotelefonów UKF, ewakuacja oraz ekozachowania. Przydzielenie ról poszkodowanym oraz ratującym. Elementy ćwiczeniowe: niewypały lub niewybuchy, wyciek gazu z instalacji w budynku mieszkalnym, palący się człowiek, pożar kuchenki gazowej. Ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu ppoż tj. gaśnice, koce, węże, hydronetki.
13.30 Obiad
15.00 - 18.00 Zaliczenie przedmiotu cz.2
18.30 Kolacja
19.30 - 21.30 Test końcowy
Dzień 6 (Piątek) Śniadanie
8.30   
10.00 - 11.00 podsumowanie, rozdanie certyfikatów, nominacje na kurs instruktorski BLS Europejskiej Rady Resuscytacji.
 11.30  Wyjazd

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizacji bloków zajęciowych.

Organizator

Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju COLLEGIUM
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

nr konta 35 12401864 1111 0000 2206 3809

tel. 666 29 09 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy

Grażyna Zalewska, tel. 602 68 00 09
pon. - pt. 10.00 - 18.00

Powrót na górę

Collegium SZCZECIN

 • ul. Orawska 1
 • 70-131 Szczecin
 • tel. 666 29 09 09
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka RODO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi RODO oraz plików Cookies.

KLIKNIJ

Copyright © 2010 Collegium.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.